Voorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden van het Bewonersfonds Hilversum. Twijfel je of je initiatief in aanmerking komt, neem gerust contact met ons op hierover. Succes!

Voorwaarden aanvraag Bewonersfonds Hilversum

– Het project heeft primair een (cultureel of sociaal) maatschappelijk en/of duurzaam doel, dat de Hilversumse samenleving versterkt en verbindt.
– Het project is niet strijdig met overheidsbeleid, niet stuitend, kwetsend, heeft geen religieus doel, is geen overheidstaak en dient een collectief doel
– Het project heeft betrekking op een initiatief voor de directe woonomgeving (straat, buurt of wijk) maar mag ook buurtoverschrijdend zijn
– Het project dient bij voorkeur in de start- of voorbereidende fase te verkeren
– Doel van het project moet meetbaar zijn. Het beoogd effect moet impact hebben op (een deel van) de Hilversumse samenleving
– De aanvragers bestaan uit minimaal twee personen, bij voorkeur een rechtspersoonlijkheid, die een bredere doelgroep vertegenwoordigen en een aantoonbaar breder draagvlak hebben, bestaande uit bewoners, organisaties en/of bedrijven
– Een project wordt afgerond met een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten
– Er is een aantoonbare eigen bijdrage, bijvoorbeeld in tijd, inzet, kennis en/of geld
– Het maximaal beschikbare bedrag per project is € 2.000,-
– Aanvragers gaan akkoord met het vermelden van de ondersteuning van het project door het Bewonersfonds Hilversum en andersom

 


Aanvragen

Wil je een aanvraag indienen? Dat kan via deze link