Dit waren de genomineerden voor het Gouden Bewonersinitiatief Lintje in 2018:

Naam initiatief Wijkcentrum De Geus
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? Ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? Bewoners van de Geuzenbuurt en omgeving.
Korte omschrijving bewonersinitatief Wijkcentrum de Geus, Is door de bewoners en initiatiefnemers overgenomen van Versa vanwege voorgenomen sluiting. Initiatiefnemers hebben samen met vele vrijwilligers de Geus weer een stevige funktie in de wijk gegeven. (buurt Overstijgend)
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? Initiatiefnemers zijn met Stichting de Geus en het beheer van de Geus dit jaar zonder subsidie buurtgericht bezig.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? De verbinding die ontstaat tussen gebruikers, buurtbewoners, buurtgroepen en het samen brengen van mensen, Voorkomt ook dat bewoners vereenzamen. Koffie-ochtend, elke dinsdag en donderdag alsook het gratis eten op de donderdagavond voorziet in een grote behoefte.
Het wordt steeds drukker en de bewoners helpen elkaar bij makkelijk op te lossen probleem.
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? zie vorige antwoord
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? Een mooi voorbeeld is de fotoclub Hilversum in oude ansichten. Elke woensdag is er inloop om gegevens en informatie uit te wisselen. Bewoners maken hier graag gebruik van.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? Buurtgroepen morgen gratis gebruik maken van de Geus. Bij st Maarten zit de Geus voor met ruim 350 kinderen uit de buurt. Reuze gezellig en het aantal kinderen en ouders wordt elk jaar meer.
Ook de Sinterklaas voor bewoners van kinderen met een smalle beurs is een jaarlijks evenement met veel blije kinderen. De deelname is gratis en voor iedereen toegankelijk.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? Wijkcentrum de Geus is de verbinding. Zie bovenstaande.
Naam initiatief Het Groene Hart
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? Ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? Kinderen van het kinderdagverblijf, scholieren van de Daltonschool en de Sterrenwachter, jongeren en omwonenden. Feitelijk voor alle bewoners van de Hilversumse Meent
Korte omschrijving bewonersinitatief Het Groene Hart van de Meent is een bewonersinitiatief om tot een betere inrichting te komen van de openbare ruimte rondom de scholen, de crèche en het jongerencentrum. Het streven is een prettiger en groener verblijfsgebied te creëren dat tevens een reducerende werking zal hebben op huidige overlast situaties.
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? De betrokken bewoonster, Margrethe Bongers, is vanuit betrokkenheid en persoonlijke overtuiging met dit initiatief begonnen. Zij is de voorzitter van de groep en heeft ervoor zorggedragen dat er een bijdrage wordt geleverd van bewoners, scholen en wijkorganisatie.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? Zie hiervoor. Een 40 jaar geleden aangelegd en nu verwaarloosd gebied waar kinderen en jongeren regelmatig verblijven en waar woningen omheen liggen wordt groener en fraaier. Waardoor het plein nog meer een plek wordt om te spelen, te ontspannen en te ontmoeten. Een plek waar jong en oud graag is en voor zorgt.
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? Zie hiervoor.
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? Het begon met de persoonlijke inzet van Margrethe. Zij heeft de andere partijen aangehaakt. Inmiddels heeft B&W van HIlversum het project goedgekeurd en wordt nu de fase opgestart om met nog meer omwonenden in gesprek te gaan en ze bij het project te betrekken. De huidige groep bestaat nu al uit een man of 10.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? Voorop bij het geheel staat dat het en gedragen moet worden door de omwonenden en dat die een bijdrage willen leveren bij het definitieve ontwerp en de uitvoering en daarna het onderhoud.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? Middels het frequente overleg dat nodig zal zijn om het project gestalte te geven en vervolgens de gezamenlijke uitvoering en onderhoud.
Naam initiatief Aanschuiftafel
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? Ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? De hele wijk Trompenberg Zuid
Korte omschrijving bewonersinitatief Geen tijd of zin om zelf te koken? Of ben je in je eentje en vind je het gezelliger om in gezelschap van buurtgenoten een maaltijd te nuttigen of enkel een drankje mee te drinken? Je kumt plaatsnemen aan de ” Watertoren/Trompenberg Zuid Aanschuiftafel” in café en restaurant De Jonge Haan. Deze aanschuiftafel is iedere dinsdag om 18.30 uur. De prijs is € 12,50
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? Versterking van de sociale cohesie in de buurt.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? dit initiatief kan ook door andere wijken opgepakt worden
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? Bewoners wisselen ervaringen uit, eten niet altijd alleen, lost een beetje eenzaamheid op.
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? deelnemers nodigen op hun beurt weer een buurtgenoot uit.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? buren leren elkaar kennen en kunnen een beroep op elkaar doen.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? er zijn al wandelgroepjes ontstaan en mensen spreken iets gezamenlijk af
Naam initiatief De Robiniatuin
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? Ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? Bewoners die op school zitten en de mogelijkheid krijgen te leren en te bouwen, buurtbewoners die gezondheid en plezier voor hun huis kunnen laten ontstaan, bewoners uit een land in oorlog gevlucht, die willen integreren, bewoners met een beperking of door persoonlijke tegenslag een dagbesteding zoeken en/of rust behoeven op een prettige plek, bewoners die genoemde doelgroepen willen ondersteunen, bewoners die voor de gemeente Hilversum werken en ervaren wat er bij particpatie komt kijken, bewoners die van tuinieren, gezondheid en duurzaaamheid houden, voor oudere bewoners die in beweging willen blijven en gezond oud willen worden en vitaal willen blijven.
Korte omschrijving bewonersinitatief Op een groot veld midden in een woonwijk, kunnen meerdere doelgroepen elkaar ontmoeten en hun doelen realiseren (zie vraag: voor welke bewoners?)waarmee tegelijkertijd spelenderwijs, de buurt wordt versterkt en de sociale cohesie wordt bevordert. Het gezamenlijke doel is het maken van een tuin met groenten, bloemen, kruiden en fruit. Ook zijn er mogelijkheden tot sport, spel, workshops, kunst- en culturele activiteiten.
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? Ik draag dit initiatief aan omdat ik het belangrijk vind de participatie (bewoners bouwen samen aan een toekomst en delen verantwoording) op een positieve manier invulling te willen geven. Tevens wil ik de zoektocht en de stuiptrekkingen van de groeiproblemen van de fase waarin participatie zich bevindt in beeld brengen, zodat duidelijk wordt wat nodig is om mensen die hun creativiteit in hun kindjaren zijn verloren,( gewend zijn regels en wetten te volgen, de luiken te sluiten bij moeilijkheden, de mode, de media, een recept, richtlijnen, een methode, een dieet volgen), doelbewust en eendrachtig te laten inspannen om die hechte gemeenschap te waarborgen. Als de weerstand door onmacht en overbelasting die van alle kanten op plopt een gouden lintje krijgt, geeft dit een blijk van waardering van alle betrokkenen die ondanks de obstakels aan dit project meewerken en tot een succes willen maken.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? De ontmoetingen en verbindingen die nu reeds gelegd zijn met verschillende doelgroepen en die nog gaan komen zorgen voor een win-win situatie. Het zorgt voor een inclusieve kleinschalige samenleving. Daarnaast het feit van een stukje vergroening in de buurt, de inspiratie die een tuin geeft, de vrolijke levendigheid die vooral door enthousiaste kinderen, goed voor lichaam en geest, de meerwaarde die het biedt.
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? Alles wat je kan leren en ervaren, gebeurt op een natuurlijke manier Of het nou de biologie les is, die kinderen in de tuin krijgen en bewuster worden van de kwaliteit van leven door gezond te eten, als ook de spontane ontmoetingen van mensen en kinderen met hun eigenheid en talenten, die elkaar bewust en onbewust, blijken te kunnen helpen. De contacten leveren mogelijkheden op, waar in eerste instantie niet aan gedacht is. Goed voorbeeld doet volgen. Al doende leert men. Al is het maar voor een jaar, wanneer in dat jaar wezenlijke successen zijn geboekt en gevierd, is het een blijvende herinnering.
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? Een tuin heeft sowieso al iets positiefs. Het straalt onschuldigheid uit. Het wekt nieuwsgierigheid. Het trekt mensen aan. Al is het maar het rondje met de hond naar de tuin te leiden. De buurt wordt deelgenoot gemaakt. De dienstbaarheid wordt makkelijker ingezet. Iedereen wordt uitgenodigd er van te profiteren. Het biedt mensen de kans mee te doen. In ieder geval bij voorzichtigheid, het te aanschouwen en erover na te denken. Organisaties en instellingen worden wakker geschud en in beweging gebracht. Er doet zich een gelegenheid voor om aan te haken. Er wordt vrijheid geboden jouw belang, kennis, vaardigheid in te zetten voor jezelf of voor anderen.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? Het is nu al te merken hoe er wordt gereageerd op vandalisme. Bewoners voelen de noodzaak de tuin te beschermen. Via het wijk krantje wordt er gereageerd en vinden mensen dit een leuk initiatief. De saamhorigheid zal zich uitbreiden wanneer de eerste plantjes uit de grond komen en er activiteiten plaatsvinden. De bloemen helpen de imker. Het gevoel dat je bijdraagt aan iets goeds. De voldoening die je krijgt na een goed gesprek, of een middagje samen een klus klaren in de tuin.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? Versa Welzijn speelt in op de maatschappelijke stages bij het Hilfertsheem college. Het Oranjefonds met NL doet, roept vrijwilligers op. Bijvoorbeeld zullen de clienten van Philadelphia met NL doet de catering verzorgen en een foto reportage maken. Daarvan komt een expositie in wijkcentrum Lopes Dias, die door bewoners van het Vierkerkenhuis en bezoekers wordt bezocht. Bijvoorbeeld zullen de clienten van Philadelphia met NL doet de catering verzorgen en een foto reportage maken. Daarvan komt een expositie in wijkcentrum Lopes Dias, die door bewoners van het Vierkerkenhuis en bezoekers wordt bezocht. Alle eerst genoemde doelgroepen hebben aangegeven op een of andere manier mee te willen doen. Zij treffen elkaar bij het tuinieren.
Naam initiatief Kerkelanden Leeft!
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? Ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? Voor alle bewoners uit de wijk kerkelanden
Korte omschrijving bewonersinitatief In 2017 is de bewonersgroep Kerkelanden Leeft! op stoom geraakt en organiseert deze groep allerlei activiteiten in de wijk Kerkelanden. In 2017 is er o.a. een Facebookpagina opgezet met inmiddels 420 unieke volgers. In de zomer 2017 is er een multicultureel buurtfeest georganiseerd met als doel om de integratie te bevorderen van jong en oud in de wijk. Ook is er in 2017 voor de jongsten uit de wijk een kinderdisco opgezet, waarbij jongeren plezier hebben met elkaar en de ouders elkaar ontmoeten. Naast het organiseren van samenbindende activiteiten heeft de bewonersgroep ook oog voor heel de wijk. Zo heeft men in mei 2017 een avond georganiseerd waarbij de gehele wijk is uitgenodigd. Op deze avond kon men stemmen op wat men het belangrijkste vond voor de wijk. De bewonersgroep, maar ook partners in de wijk, zijn hier vervolgens actief mee aan de slag gegaan. Kortom: Kerkelanden Leeft! zet zich geheel vrijwillig, maar met ontzettend veel energie in voor een leuke en prettige wijk!
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? Als buurtcoordinator van de wijk Zuidwest zie ik hoeveel energie deze mensen in de wijk stoppen en fungeren als een bindmiddel tussen ontzettend veel bewoners.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? Door dit initiatief wordt de betrokkenheid van de inwoners vergroot, krijgen de inwoners een stem met als doel een prettige, veilige en leefbare wijk.
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? Steeds meer inwoners willen hun stem laten horen en willen zich actief voor de wijk inzetten.
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? De bewonersgroep werkt als een motor in de wijk, nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan doordat de bewonersgroep een groot netwerk in de wijk heeft.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? Zie bovenstaand.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? Zie bovenstaand.
Naam initiatief Fietsen alle Jaren
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? Voor ouderen of andere leeftijden – vooral mensen die niet (meer) kunnen fietsen
Korte omschrijving bewonersinitatief een vrijwilliger – opgeleid om met de riksja om te gaan – kan met twee bewoners een ritje met de riksja maken. Over de hei, door Hilversum of verder, waar de betreffende mensen naartoe willen, zolang het maar binnen fietsafstand is. Ondertussen kunnen de pilot (degenen die fietst) en de inzittenden gezellig over van alles praten. De ouderen komen weer eens op plekken die ze anders niet meer zouden kunnen bereiken, voelen de wind weer in de haren en de frisse lucht om de neus.
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? De initiatiefnemers hebben van alles zelf geregeld, budget voor de riksja, vrijwilligers die willen fietsen, werven in de buurt voor mensen die van een ritje met de riskja blij zouden kunnen worden. Ze zijn heel aanstekelijk in hun enthousiasme. Een prachtig initiatief voor met name ouderen die slecht ter been zijn en op deze manier weer eens buiten komen en in contact met een vrijwilliger.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? Het biedt ouderen de mogelijkheid weer eens naar buiten te komen, samen met een andere buurtbewoner.
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? Het is een fijne manier om actief bezig te zijn met elkaar, brengt mensen dichter bij elkaar.
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? Fietsen vinden heel veel mensen een fijne bezigheid. En als je dan iemand kan meenemen om daar eveneens van te genieten kan dat ertoe bijdragen dat iemand vrijwilliger gaat worden.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? Doordat burutbewoners andere buurtbewoners op de fiets meenemen, onderweg elkaar beter leren kennen en betrokken raken bij elkaar.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? zie hiervoor.
Naam initiatief Multicultureel wijkworkshops
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? iedereen in Hilversum
Korte omschrijving bewonersinitatief De stichting wil Hilversummers van verschillende culturele achtergronden, leeftijden en seksuele voorkeuren samenbrengen om zo meer begrip, kennis en samenwerking te creëren voor de diversiteit aan culturen binnen Hilversum. De toegevoegde waarde van ons activiteiten is versterking van saamhorigheid en sociale cohesie in Hilversum. Mensen spreken elkaar tijdens of na het participatie activiteiten en bouwen zo relaties op met hun omgeving,wellicht zelfs vriendschappen. We hopen mensen de schoonheid van culturele diversiteit te laten zien,maar ook eenzaamheid te verminderen.
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? Wijkbewoners geven aan behoefte te hebben aan meer contact met medebewoners in de wijk. Hilversum One brengt mensen bij elkaar. Wij staan voor activiteiten in de wijk voor, met en door buurtbewoners. Kennismakingsmiddagen ‘wie woont er in mijn straat’, thema-workshops voor (basis)scholieren, kinderclubs en het jaarlijks multi-cultureel festival door Hilversum in samenwerking met de lokale horeca ondernemers binnen de stad. Bij alle activiteiten staan de volgende speerpunten centraal:
– diversiteit – de activiteit moet een multicultureel karakter hebben;
– participatie – de activiteit moet tenminste samen met bewoners worden uitgevoerd;
– lokale economie – bij de activiteit wordt samengewerkt met Hilversumse ondernemers en organisaties;
– duurzaamheid – de activiteit wordt opgepakt door bewoners en verder door hen vorm gegeven, uitgewerkt en vervolgd.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? De stichting heeft als doel het bereiken van:
– meer participatie in de buurt van buurtbewoners;
– preventie van eenzaamheid in de buurt;
– voorkomen van probleemescalatie;
– een platform van andere professionele organisaties zoals Versa Welzijn;
– duurzame bevordering van de sociale cohesie en buurtparticipatie.Hilversum One maakt zich sterk voor het bevorderen van de sociale cohesie in buurt en wijk. Doel van de activiteiten van Hilversum One is mensen bekend te maken met de buurt en buurthuisbezoek te bevorderen.
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? De stichting stimuleert het leggen van dwarsverbanden in de wijk en samenleving. Uiteindelijk heeft de stichting als doel het creëren van een duurzaam participerende samenleving in de wijk/buurt, waarbij de buurtbewoners zelfstandig initiatieven ontwikkelen voor eigen activiteiten in de wijk.
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? Divers, verankerd in de Hilversumse samenleving en verenigd onder de vlag van interculturele samenwerking. Dat is Hilversum One. Een groep die luistert naar wat er leeft in de buurt. Die ideeën aanbrengt, maar niet oplegt. Die verbindingen legt tussen bewoners en het Hilversumse leefklimaat verrijkt door elkaar kennis te laten maken met muziek, dans, zang, verhalen, eten, drinken en gebruiken uit de verschillende achtergronden van alle Hilversummers.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? Ongeveer drie maanden na de evenementen proberen we in een gesprek met de vertegenwoordigers om erachter te komen hoe de plannen ervoor staan voor toekomstige evenementen en we helpen hen waar nodig om dat verder te bewerkstelligen. We proberen dit te continueren totdat de buurtbewoners goed genoeg met elkaar kunnen werken om de activiteiten binnen de wijk zelf verder af te ronden en kunnen laten plaatsvinden.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? Alle culturen eten en drinken en dansen en wanneer dit in de wijk wordt gedaan, zijn mensen meer ontspannen om elkaar heen en gelukkiger

Onderstaand initiatief is ook genomineerd maar wordt niet meegenomen in de jurering omdat de voorzitter van het initiatief al in de jury zit.

Naam initiatief Stichting Buurt Post Zuid De Lelie
Vindt het initiatief in Hilversum plaats? Ja
Voor welke bewoners is het bewonersinitiatief bedoeld? alle inwoners van Hilversum Zuid
Korte omschrijving bewonersinitatief Het initiatief richt zich op sociaal, culturele en maatschappelijke activiteiten ter versterking van de sociale cohesie in de wijk zuid. En specifiek op het oprichten en exploiteren van een buurtcentrum in Hilversum Zuid. En het verbinden van bewoners met elkaar en het bevorderen van het gevoel van veiligheid en welzijn.
Waarom is het bewonersinitiatief aangedragen? Het initiatief is genomen door vier, enthousiaste buurtbewoners met uiteenlopende achtergrond, die uit eigen beweging vorig jaar de handen ineen hebben geslagen na de brand in wijkcentrum De Lelie. Zij zetten zich met veel energie in. Zij pleiten nadrukkelijk voor herbouw van De Lelie en tonen zich een volwaardige gesprekspartner voor de betrokken professionele partijen. Zij tonen begrip voor andere belangen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Zij hebben een groot netwerk in de buurt, waardoor de stichting draagvlak heeft. Zij dragen bij aan de versterking van de buurt.
Hoe levert het initiatief een positieve bijdrage aan Hilversumse samenleving? Zij zetten zich in voor een maatschappelijk doel. Zij doet dit vanuit een positieve insteek: samen zoeken naar oplossingen. Hun draagvlak en enthousiasme stimuleert ook anderen in de wijk.
Hoe zet het initiatief positieve verandering in gang? Zij zijn uit eigen initiatief begonnen. Dat is op zich al een positief voorbeeld. Hun inzet is gericht op oplossingen en mensen bij elkaar brengen.
Hoe zorgt het initiatief ervoor dat mensen meedoen en/of zelf in beweging komen? Zij hebben een groot netwerk in de wijk. Zij komen niet alleen op voor het belang van de eigen stichting, maar ook voor andere wijkbewoners. B.v. omwonenden, maar ook buurtbewoners die niet zo makkelijk kunnen meedoen.
Hoe bevordert het initiatief de saamhorigheid van de straat, wijk of Hilversum breed? Zij organiseren activiteiten in de buurt en betrekken buurtbewoners daarbij.
Hoe brengt het mensen met elkaar in contact? Door te beginnen.