Van alle donaties/gelden die wij binnen krijgen gaat tussen de 85% en 90% naar de initiatieven. De overige 10% tot 15% is ter dekking van de kosten om het fonds draaiende te houden. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de bank, administratie, vergaderingen, telecommunicatie, promotie etc. Het Bewonersfonds heeft geen personeel in dienst en huurt alleen externe in voor diensten die zij zelf niet kan invullen. In ons jaarverslag (over 2017, beschikbaar in 2018) presenteren wij een volledig overzicht van alle in- en uitgaven.