Het is de bedoeling dat het Bewonersfonds Hilversum een algemeen nut beogende instelling (ANBI) wordt, zoals vermeld in de statuten. Wij werken momenteel aan de officiële aanvraagprocedure.

Zodra deze procedure is afgerond zullen we het resultaat op deze plaats vermelden.

Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Hieronder is de vereiste informatie van Stichting Bewonersfonds Hilversum te vinden. Met vragen kunt u contact met ons opnemen via info@bewonersfondshilversum .nl

Officiële naam

Stichting Lokaal Fonds Hilversum

KVK nr

67518397

RSIN

857045076

Adres

Arendstraat 27
1223 RE  Hilversum
info@bewonersfondshilversum.nl
Tel voorzitter Rigo Stegeman 06-24530091

Statuten

Bekijk hier de statuten

Beleidsplan 2016-2018

Bekijk hier ons actuele beleidsplan dat loopt van 2016 tot en met 2018

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Bewonersfonds Hilversum oefent haar taken volledig onbezoldigd uit.
Voorzitter : Rigo Stegeman van Good2Connect
Penningmeester : Michel Matton van Zimacon
Secretaris : Mirjam Wubbels van Kernkracht projecten
Algemeen bestuurslid: PM Heilman van Cingdom/ B lab Europe

Overige informatie

Informatie van de belastingdienst over ANBI

Hieronder staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status

 • Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.